Động vật

Động vật mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho con người. Tuy nhiên, nội dung của chúng có thể gây ra nhiều rắc rối, chẳng hạn như: đồ đạc bị hư hỏng, giấy dán tường rách rưới, lỗ trên sàn hoặc tường, mùi khó chịu, len, liên tục dính vào quần áo và nhiều thứ khác. Phần này sẽ giúp bạn xem làm thế nào để thoát khỏi nhiều rắc rối không chỉ liên quan đến việc duy trì vật nuôi, mà còn với những người được gọi là khách không mời dưới hình thức loài gặm nhấm, chồn sương và những thứ tương tự.

Sâu bệnh

Người đẹp

Sửa chữa